Соціальна робота

ОКР Бакалавр

Галузь знань – 23 Соціальна робота

Спеціальність – 231 Соціальна робота

Спеціалізація – Соціально-правова робота

Кваліфікація – бакалавр з соціальної роботи

 

Термін навчання : денна - 4 роки;
заочна (дистанційна) – 4 роки і 6 місяцівЯкий комплекс знань отримують студенти

Знання актуальних проблем соціальної роботи, а саме: основ соціальної політики; морально-етичних принципів соціальної роботи; психічних властивостей особистості на різних вікових етапах; природи, змісту, видів і форм прояву девіантної поведінки у людей різного віку, статі, професії та етнічно-культурної приналежності; основних закономірностей, потреб і особливостей розвитку людей з особливостями психофізичного розвитку; теоретичних передумов здійснення психокорекційної діяльності, її основних напрямків і методів; форм і методів психолого-педагогічної, медичної, юридичної та соціальної допомоги клієнту у відповідності до його проблем і особистісних характеристик.

Перелік основних навчальних дисциплін

Методи та організація соціальних досліджень.

Психологія особистості.

Система організації соціальних служб.

Соціальна політика.

Менеджмент соціальної роботи.

Правове регулювання соціального забезпечення.

Психологічна допомога в соціальній роботі.

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.

Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі.

Соціальна педагогіка.

Основи психодіагностики та психоконсультації.

Можливе місце роботи

Соціальні служби підприємств, організацій, громадських організацій, органів внутрішніх справ, військових частин;

фонди соціального страхування;

муніципальні соціальні установи.

Можливі посади

менеджер соціальної сфери;

менеджер з організації соціальної роботи з населенням;

співробітник соціальних структур підприємств, організацій, медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення.