Історія

Історія створення Яготинського інституту МАУП

У 2000 році в Яготині був створений навчальний заклад, на той час економіко – правовий технікум, де навчалося всього 13 студентів. Правильна політика керівництва вузу щодо надання освітніх послуг,  дозволила у  2002 році  підвищити правовий статус закладу до відділення. Далі історія закладу розвивається стрімко та яскраво. Якщо вуз почався з економіко-правого технікуму, навчання у якому велося лише по суботах, то згодом кількість студентів дозволила організувати навчання  не тільки на заочній формі навчання, а й на денній. З’явились нові спеціальності такі як: „Психологія” та „Соціологія”, що значно позначилося на кількості абітурієнтів, які бажали навчатися в нашому закладі і в 2003 році  Яготинське відділення отримує статус філії МАУП.

З 2006 року  Яготинська філія МАУП здобуває  статус інституту МАУП, що надало змогу самостійно реалізовувати найбільш цікаві проекти в освітянській політиці, більш стрімко реагувати на нові тенденції в науці та освіті, враховуючи перш за все специфіку столичної області. Серед  інших вузів столичної області Інститут займає гідне місце в системі освіти.

В 2010 році був відкритий коледж при Яготинському інституті МАУП, де випускники 9-х класів мають можливість вступати на денну форму навчання за  такими спеціальностями: соціально-правова робота та фінанси. По закінченню коледжу, студенти отримують диплом молодшого спеціаліста і при бажанні вступають до інституту відразу на 3-ій курс.

Яготинський інститут МАУП очолює   кандидат філософських наук, доцент Чорноштан Тамара Миколаївна.

В закладі працює три кафедри: кафедра соціології та соціальної роботи, кафедра природничо-гуманітарних наук, кафедра економіки та менеджменту.

Кафедра соціології та соціальної роботи забезпечує підготовку спеціалістів для роботи у сфері соцстраху, Державної служби зайнятості, Управління праці та соціального захисту, ЗМІ, видавничій справі. Очолює кафедру кандидат історичних наук Михайленко Сергій Миколайович.  На даній кафедрі професорсько-викладацький склад налічує 20 осіб, з них на постійній основі працює 8 осіб: 1 доктор наук, 3 кандидати  наук, 1 доктор філософії в галузі політології, 3 аспіранти; за сумісництвом працює 6 осіб: 2 доктори  наук, 2 кандидати  наук та 2 викладачі.

Завідувачем кафедри природничо-гуманітарних наук є кандидат мистецтвознавчих наук Чернецька Світлана Юріївна. Дана кафедра є забезпечуюча. Професорсько-викладацький склад нараховує 11 осіб, з них на постійній основі працює 6 осіб: 1 доктор наук, 4 кандидати наук; за сумісництвом – 5 осіб.

Кафедрою економіки та менеджменту завідує кандидат економічних наук волошин Мар’яна Володимирівна . Дана кафедра здійснює підготовку фахівців, які добре обізнані у проблемах економіки комерційної діяльності, бізнес-плануванні, формування економічної стратегії фірми, інвестиційної політики. Випускники спеціальності працюють на підприємствах різних галузей економіки, в фінансово-кредитних закладах, товарних, фондових біржах.

Випускники управлінських спеціальностей працюють на посадах генерального директора, директора з маркетингової діяльності, менеджера з персоналу, менеджера з реклами. Наразі особливим попитом користуються спеціальності медичний та фармацевтичний менеджмент, які готують фахівців управлінської ланки у медичних та фармацевтичних закладах. Випускники вузу працюють у приватних та державних заклад охорони здоров’я. Перспективною є також спеціальність готельний бізнес та туризм, що дає змогу розвивати не тільки існуючу структуру, але і створювати нові маршрути для зеленого туризму. Підготовкою спеціалістів займається професорсько-викладацький склад, який нараховує 12 осіб, з них на постійній основі працює 7 осіб: 1 доктор наук, 4 кандидати  наук, 2 викладачі; за сумісництвом -  5 осіб: 1 доктор філософії в галузі економіки, 2 кандидати наук, 2 викладачі.

За період існування Яготинського інституту МАУП  було підготовлено 3054 спеціалістів.

З метою удосконалення системи освіти та задоволення потреб держави у висококваліфікованих спеціалістах в Яготинському інституті існує багаторівнева система освіти, до якої належать бакалаврат та здійснюється професійна підготовка та перепідготовка спеціалістів за наступними спеціальностями: економіка і управління бізнесом; соціологія управління та паблік рілейшнз; психологія - практична і медична; менеджмент медичний і фармацевтичний, готельного бізнесу і туризму, фінансовий, банківський; бухгалтерський облік і аудит; міжнародна економіка і фінанси; маркетинг, соціологія, соціальна робота, соціологія масових комунікацій та журналістика.

Науково-дослідна   діяльність    Яготинського    інституту МАУП проводиться згідно з “Положенням про науково-дослідну роботу Яготинського інституту МАУП ”. Колективи кафедр беруть активну участь у науково-дослідній діяльності Інституту в межах науково-дослідної теми «Державне регулювання соціально-економічного  розвитку Київської області». Науково-дослідна робота проводиться в умовах співробітництва з провідними теоретиками і практиками інших ВНЗ та підприємств і організацій. 

Керівництво і науковий відділ Яготинського інституту МАУП значну увагу приділяє підвищенню кваліфікації та професійної майстерності викладацького складу кафедр. Причому найважливішою її формою вважається підвищення кваліфікації та професійної майстерності шляхом навчання в докторантурі та аспірантурі національних і державних вищих навчальних закладів.

Активну участь у науковій роботі кафедр беруть студенти. Вони в рамках науково-дослідної теми Інституту пишуть наукові роботи, статті, беруть участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах, що проводяться ВНЗ області та України. З 2003 року працює Студентське наукове товариство, яке займається організацією науково-дослідної роботи студентів.

Щорічно на базі ЯІ МАУП організовуються  студентські  конференції  в яких беруть участь не тільки студенти Яготинського  Інституту МАУП, а  також  студенти інших вищих учбових закладів України. Особливо запам’яталася зустріч за круглим столом із керівниками району на тему “Криза в українському суспільстві: передумови і перспективи трансформації”. На конференції були присутні керівники банківських установ міста, керівники державних органів, промислових підприємств. В ході дискусії відбувся обмін думками з приводу шляхів виходу з кризи та ролі фінансових та освітніх установ у реалізації механізмів виходу з кризи.

Зацікавлена розмова між гостями та студентами дала можливість молоді долучитися до вирішення регіональних проблем. І не дивлячись на молодий вік опонентів, їхні пропозиції складали гідну конкуренцію рекомендаціям економічних експертів.  За результатами зустрічі видано матеріали окремим виданням. Також студенти Яготинського інституту неодноразово приймали участь у міжвузівських  науково-практичних конференціях  та були нагороджені дипломами. Наприклад, Голяка Ольга Ігорівна отримала диплом від начальника управління у справах сім'ї та молоді Н.В. Татарчука за участь у науково-практичній конференції «Сучасні економічні, правові та соціальні відносини в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку» ; Любченко Олександр отримав диплом за участь у міжнародній  студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в українському краєзнавстві».

На майбутнє складено вже дуже багато планів по збагаченню наукового багажу, по здобуттю нових перемог, адже місією Яготинського інституту МАУП є формування нових поколінь ділових людей, спроможних створювати й ефективно управляти українським бізнесом у ринкових умовах, бути кращими в Україні і конкурентоспроможними у регіональному, всеукраїнському, європейському та світовому ринковому просторі.