Кафедри

Кафедри Яготинського інституту МАУП

Навчальний процес підготовки в Яготинському інституті ПрАТ “ВНЗ «МАУП» здійснюють 23 викладачі чотирьох кафедр:

Науковий ступінь доктора і кандидата наук мають 18 викладачів, що складає 78,3 % від науково-педагогічного складу, в тому числі, за постійним місцем роботи з науковим ступенем доктора і кандидата наук – 11 осіб.

Фахова підготовка студентів зі спеціальності 231 «Соціальна робота» здійснюється випусковою кафедрою «Соціальної роботи та соціології». На кафедрі працює 12 викладачів. Серед співробітників 5 докторів наук, 5 кандидатів наук, 2 викладачів без наукового ступеня.

Очолює кафедру соціальної роботи та соціології  кандидат історичних  наук Михайленко Сергій Миколайович. У 2001 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, історія та правознавство,  кваліфікація вчитель історії та правознавства.  В 2015 році закінчив   ПрАТ «ВНЗ «МАУП», за спеціальністю соціологія, магістр з соціології місцевого самоврядування і державного управління.

Працює  в Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на  кафедрі соціальної роботи та соціології з вересня 2001 року. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, тема дисертації: «Становлення народницької вітчизняної  історіографії (середина ХІХ – початок ХХ століття).  В 2012 році зарахований на посаду завідувача кафедри.

Кафедрою економіки та менеджменту завідує кандидат економічних наук волошин Мар’яна Володимирівна . Дана кафедра здійснює підготовку фахівців, які добре обізнані у проблемах економіки комерційної діяльності, бізнес-плануванні, формування економічної стратегії фірми, інвестиційної політики. Випускники спеціальності працюють на підприємствах різних галузей економіки, в фінансово-кредитних закладах, товарних, фондових біржах.